Registrer deg på våre epostlister

Registrer deg som mottaker av nyhetsbrevet vårt ved å fylle ut skjemaet nederst på denne siden. Det er helt gratis og uforpliktende, men vi anbefaler deg å lese alt som står nedover på siden her før du registrer deg, så vet du litt mer om hvem som er i målgruppa for dette tilbudet 🙂 Mer enn 3500 familier står allerede registrert hos oss, og vi har plass til mange flere.

Når du registrerer deg får du spørsmål om hvilke grupper rundt i Norge du ønsker invitasjoner fra. Du kan velge èn eller mange. Du er velkommen i alle grupper uansett hvor du bor. På dyrere turer med begrenset antall plasser vil vi imidlertid prioritere å gi plass til dem som er bosatt i arrangørkommunen/fylket. Føl deg likevel velkommen til å melde din interesse for deltakelse også på slike aktiviteter.

Alle registrerte epostmottakere hos oss mottar brukernavn og passord på epost. Noen ganger melder folk tilbake til oss at de ikke har mottatt dette. I nær sagt samtlige tilfeller har det vist seg at passordmailen har havnet i den såkalte søppelposten deres / spamfilteret / reklamemappa. Dette kan være vanskelig å se om man leser eposten sin via mobiltelefon, så sjekk gjerne mailen deres på PC for å se om dere har mottatt dette passordet likevel. Man kan også bruke funksjonen for glemt passord og få tilsendt et nytt automatisk. Passordene dere mottar er ganske kompliserte. Når dere logger inn første gang kan dere selv bytte passord til noe dere synes er lettere å huske. 🙂 Brukernavn og passord bruker du når du melder deg på aktiviteter.

Hvis du går lei av å motta epost fra oss så trykker du bare “unsubscribe” i en av epostene du mottar, så er du slettet fra registeret vårt igjen. Enkelt og greit :)

For øvrig gir vi ikke bort våre adresselister til noen.

Hvem tenker vi passer hos oss?

Noen lurer på hva slags familier vi ønsker å nå med arbeidet vårt. Her kan du lese mer om hvem vi tenkte på da vi startet Enestående familier.  I Enestående familier løfter vi ikke dyner eller sjekker sivilstatus og selvangivelse. Vi regner i utgangspunktet med at familiene som kommer til oss har behov for det vi kan tilby. 

Vi er særlig på jakt etter deg som av ulike grunner kjenner at du trenger litt drahjelp økonomisk og/eller sosialt for å skape det nettverket rundt familien din som dere trenger. Å avgjøre hvem dette nøyaktig dreier seg om er vanskelig for oss,  derfor sier vi ganske enkelt at vi har “et tilbud til deg som ofte er alene med barn”.  Aktivitetene våre er for barn og voksne – sammen.  (Voksne som ønsker å delta uten barn blir normalt avvist så sant ikke de har påtatt seg lederoppgaver eller lignende. Du kan heller ikke sende barna dine til oss mens du selv gjør noe annet).

På de mest populære turene der det blir ventelister vil prioriteringen vår i realiteten være skjønnsbasert ut fra følgende kriterier:

1. Familier med vanskelig økonomi som IKKE har vært med tidligere på lignende tur
2. Andre familier som av ulike grunner etter vårt skjønn har et åpenbart behov for, og ønske om,  å delta (fortrinnsvis familier som ikke har vært med på lignende turer tidligere).
3. Andre familier som selv vurderer at de er innenfor målgruppa, men som vi ikke kjenner livssituasjonen til.

I tillegg kan de lokale lederne gjøre vurderinger om at enkelte aktiviteter for eksempel er forbeholdt barn innenfor en viss aldersgruppa. De lokale lederne fatter alle avgjørelser om hvem som får plass, og fordeler plasser etter beste evne slik at flest mulig i målgruppa vår i løpet av året skal ha fått anledning til å ha vært med på noe hyggelig.

Vi håper på forståelse for at et slikt skjønn aldri vil bli helt rettferdig.

Arbeidet vårt finansieres primært av statlige midler. For at disse midlene skal nå lengst mulig opererer vi gjerne med en antydet / foreslått egenandel på våre aktiviteter. Foreslått egenandel ligger alltid langt under det aktiviteten  egentlig koster. Vi opplever ofte at selv familier med svært vanskelig økonomi gir uttrykk for at de ønsker å være med å betale litt.  Blir den foreslåtte prisen vanskelig for deg å betale så si ifra til oss ledere så ordner vi det gjerne slik  i det stille at du får vært med enda billigere eller gratis.  Du kan godt bare si ifra om det i kommentarfeltet når du melder interesse for en aktivitet. Dette trenger du ikke kjenne på at er flaut eller ekkelt. Alle vi som er ledere i Enestående familier er selv alene med barn, eller har erfaring med å være mye alene med barn,  og vet hvor vanskelig det kan være å få pengene til å strekke til.  Dersom du på den andre siden egentlig har grei økonomi og er med hos oss først og fremst av sosiale grunner, så oppfordrer vi deg til å betale mer enn vi foreslår. Slik kommer våre statlige midler i størst mulig grad dem til gode som virkelig trenger det, og du kan nyte godt av de sosiale mulighetene Enestående familier gir deg.

Primært er tilbudet vårt rettet mot voksne som bor alene med barn, med alle de utfordringer det måtte innebære. Men også voksne i både samboende og særboende parforhold kan oppleve seg sosialt isolert. Dette eksempelvis fordi man har en partner som pendler, som er for syk til å delta i fritidsaktiviteter med barna eller kanskje ikke er så interessert.

Det hender en sjelden gang at vi sier nei til noen familiers deltakelse av hensyn til andre deltakerfamilier. Dette gjelder særlig dersom par med felles barn ønsker å melde seg på en aktivitet. Mange som kommer til oss opplever det slitsomt å møte kjernefamilier med mor + far + barn på alle arenaer. De kan streve med å forstå bakgrunnen for at det som ser ut som vanlige kjernefamilier oppsøker Enestående familier. De opplever Enestående familier som et fristed der de ikke trenger å forholde seg til at andre familier med to voksne. Særlig gjelder dette overnattingsturer.

I våre registrerings-skjemaer finner du derfor bare plass til å melde på EN voksen av gangen. Det betyr ikke at ikke to kjærester med hver sine barn som melder seg på hver for seg er velkomne hos oss, men vi ber om at slike par viser forståelse for at andre deltakere kan oppleve det vanskelig å forholde seg til, og oppfører seg deretter (veldig åpenlys kjæresteatferd er det greit å la sårbare familier slippe å være delaktige i).

Vi er særlig opptatt av å skape en arena der dine økonomiske forutsetninger ikke hindrer deg i å skape gode opplevelser for deg og dine. Våre aktiviteter er derfor alltid svært rimelige eller gratis. Er vi på tur så pakker vi heller med oss matpakker enn å sende barna våre i kiosken. Vi ser på det som ditt bidrag som deltaker hos oss å  støtte opp om den profilen, og ber deg bidra til å unngå kjøpepress på alle arenaer der vi ferdes som gruppe.

Tilbudet vårt er myntet på familier med barn og tenåringer. Dine voksne barn er i utgangspunktet ikke i vår målgruppe. Ønsker du som voksen å ha med barn som er blitt myndige på våre arrangement så tenker vi at det skal særskilte grunner til for at vi skal synes det er greit. Om du eksempelvis har 3 småtroll under 10 år så kan vi forstå at det er fint å ha med storesøster på 20 som hjelp for deg, og det kan godt tenkes at du får lov til det. Bare spør oss og forklar situasjonen. Men vi spanderer ikke uten videre dyre turer på foreldre med voksne barn. Det ber vi om forståelse for.

Fotografering

Ved påmelding til aktivitet finnes ei rute der du kan krysse av for at du og dine ikke ønsker å bli tatt bilder av. Dersom du setter kryss i denne ruta er vi bevisste på at i alle fall vi ledere unngår å ta bilder av deg og dine. Setter du IKKE kryss i ruta så regner vi ledere med at det i utgangspunktet er greit at vi knipser litt når det passer slik og motivet er hyggelig. Vi tar ikke bilder i smug, og gjør oppmerksom på det i begynnelsen av aktiviteter dersom vi tenker å bruke kameraet i løpet av aktiviteten.  Ser du en leder dra fram et kamera kan du regne med at motivet er tenkt publisert enten på Facebooksiden vår eller andre steder der vi publiserer hyggelige bilder fra aktiviteter. Ledere som legger ut bilder fra våre aktivitet for eksempel på vår Facebookside navngir ALDRI dem som er avbildet. Synes du det er ubehagelig å bli tatt bilder av så si ifra. Vi er svært opptatt av å iverata deltakernes ønsker om varsomhet med hensyn til fotografering.

Til deg som er med oss på tur: Noen deltakere publiserer dessverre av og til litt ubetenksomt bilder av egne og andres barn blant annet i sosiale medier uten å ha sjekket med de avbildede om det er i orden. Hyggelige bilder fra aktiviteter er en viktig inngangsport for  mange nye familier som kommer til oss. Vi er kjempeglade for veldig mye av den publisiteteten mange av dere gir oss i sosiale medier. En del familier har imidlertid reservert seg mot at det tas bilder av dem.  Dette SKAL respekteres, og du vil ofte ikke vite hvem det gjelder! Vi har tidvis med oss deltakere som under ingen omstendighet bør tas bilder av. Det kan være avgjørende for enkeltes sikkerhet at ikke de kan gjenkjennes på bilder! Spør derfor alltid andre deltakere om det er greit før du legger ut bilder av andres barn enn dine egne.

Velkommen til oss!

Registrer deg på vår epostliste!