Ingen gruppe der du bor?

Enestående familier starter stadig nye grupper. For å starte en gruppe trenger vi minst èn, fortrinnsvis flere,  egnede frivillige foreldre som kan tenke seg å gjennomføre vårt obligatoriske lederkurs. Å være leder hos oss skal være lystbetont og moro.  Kurset holdes hvert år en helg i januar og er gratis for deltakerne. For å få være med på kurs må man tilfredsstille en del kriterier.  Vi tror de lederne vi leter etter blant annet kanskje har en del av disse kvalifikasjonene:

  • Du trenger selv Enestående familier i ditt eget liv og gleder deg over det arrangementene gir deg og barna dine av aktiviteter og nye nettverksmuligheter.
  • Du opplever deg selv ofte alene med barn på en eller annen måte, og har samtidig hodet litt over vannet i forhold til egen livssituasjon.
  • Du er utadvendt og selvgående, inkluderende, raus i møte med andre og har forståelse for menneskers ulikheter.
  • Du har evnen til å bidra inn i et miljø med positiv drakraft framfor å fokusere på frustrasjoner og begrensninger. Du liker tanken på å ta i et tak for både dine egne barn og andre familier for å skape hyggelige fritidsminner. Du opplever uttrykket «Vær selv den forandringen du ønsker å se i verden» som meningsfullt.
  • Du har tilgang til pc.
  • Du tror du vil like å ha ansvar for enkeltarrangement og kan gjennomføre et arrangement fra A til Å etter opplæring.
  • Noen som allerede er med i Enestående familier har sagt til deg at de tror du kunne passe til å være leder hos oss.
  • Du vet at organisasjonen bak Enestående familier heter IOGT og kan enkelt være lojal mot de grunnverdiene organisasjonen vår står for.
  • Du kan framlegge såkalt vandelsattest til bruk i frivillig arbeid med barn (vi ordner det formelle på kurset, men du må vite at politiet vil gi deg en slik attest når du spør).
  • Du har i store trekk et vanlig og greit forhold til eksempelvis det offentlige hjelpeapparatet (barnehage, barnevern, helsestasjon og andre instanser) og har ikke desperat behov for denne lederrollen for å “bevise” verken for deg selv eller andre at du er en helt alminnelig ok foreldre (hva nå det måtte bety, vi har alle vårt. Poenget er at du skal kunne samarbeide med slike instanser og de skal kunne reklamere for arbeidet til gruppa uten at de opplever det som problematisk at det er DU som er leder.)

Hvis du klikker på denne linken så får du lese mer om innholdet i et tidligere lederkurs.

Mens du venter på at vi får startet opp en gruppe der du bor kan du registrere deg på vårt nyhetsbrev og krysse av i ruta for at du ønsker å holdes orientert om nye grupper i nærheten av ditt bosted. Da sender vi deg epost når noe skjer i nærheten av deg. Mens du venter på oppstart av en gruppe i nærheten er du velkommen til å knytte deg til andre grupper du føler det er naturlig for deg å be om informasjon fra. Lokale grupper vil ofte prioritere lokale deltakere, men ved ledig kapasitet tar de gjerne med seg familier fra andre steder. Ved nasjonale arrangement er også familier fra steder der vi ikke har aktivitet velkomne til å delta.

Velkommen til Enestående familier. Hjelp oss gjerne å bli enda flere grupper rundt i hele Norge.