Bergensgruppa vokser stadig

Enestående Familier startet opp tidlig i 2014. Gjennom året har vi gjennomført noen små og noen litt større aktiviteter, og oppslutningen øker stadig. Det er vi kjempeglade for, og er det noe vi motiveres av så er det at folk vil være med på det vi arrangerer!